דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על איתור חוגים ופעילויות
איתור חוגים ופעילויות

חיפוש חוגים ופעילויות


דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

תנאי שימוש כלליים

  

ברוכים הבאים לאתר "רשת קהילה ופנאי חולון (ע"ר)"בכתובת www.holonet.org.il או בכל כתובת אחרת או נוספת עליה תודיעה רשת קהילה ופנאי חולון (ע"ר) ("האתר").

 

רשת קהילה ופנאי חולון (ע"ר), הינה עמותה רשומה שהוקמה על ידי עירית חולון והחברה למתנ"סים (החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)) במטרה לרכז את כל פעילויות החברה והקהילה בעיר חולון תחת קורת גג אחת ("העמותה"). העמותה פועלת באמצעות מרכזיה ומוסדות נוספים ("מרכזי העמותה")

 

האתר מוצע לשימושים המותרים המפורטים להלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש הכלליים"), ולתנאים הנוספים. התנאים הנוספים - חלקים מסוימים באתר או ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו, עשויים להיות כפופים גם לתנאים נוספים ("התנאים הנוספים"). כך למשל הרישום לחוגים ולפעילויות כפוף גם לנהלי רישום וליתר התנאים תנאים המפורטים ב"דרכי ההרשמה".

 

מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים. אם ובכל זאת תתגלה סתירה מפורשת ביניהם יגברו התנאים הנוספים בכל הנוגע לעניינים המטופלים בהם מפורשות.

 

תנאי השימוש הכלליים והתנאים הנוספים יקראו יחד: "תנאי השימוש".

 

השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות").

 

נא קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בינך לבין העמותה. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון.

 

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

 

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

הוספה ושינוי של תנאי השימוש

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן - האחריות להכרת תנאי השימוש ולקיומם בכל עת חלה עליך המשתמש.

 

האתר

האתר מיועד בעיקרו: לספק מידע על פעילויות העמותה באמצעות מרכזי העמותה (ובכלל אלה: מתנסים, מועדונים חברתיים, מועדונים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, מסגרות לגיל הרך, מרכזי פנאי, מרכזי התמחות, מרכזים קהילתיים, מרכזי נוער וספורט ועוד) ועל פעילויות אחרות שלה; לספק מידע על המגוון הרחב של אירועי תרבות, חוגים, מסגרות לגיל הרך קייטנות בחולון ועוד.

 

האתר מאפשר גם רישום ראשוני לחלק מהחוגים ומהפעילויות (הרישום הוא ראשוני בלבד, סיום הרישום הוא כמפורט בנהלי הרישום), התעדכנות באירועים ופעילויות חדשות, מתן במה לציבור המשתתפים וכן אמצעי קשר נוסף (לאמצעי קשר אחרים) לפנייה לעמותה.

 

האתר על תכניו וכליו, מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

התכנים באתר

תכני האתר הם ממגוון רחב של מקורות. הם כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם העמותה (לרבות מטעם מרכזי העמותה), מידע המתפרסם מטעם גופים או צדדים שלישיים הקשורים לעמותה (ובכלל אלה עיריית חולון וגופים הקשורים עימה), צדדים שלישיים שאינם קשורים עם העמותה וכן מידע המתפרסם מטעם גולשים.

 

הגם שהעמותה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות סופר אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

 

חלק הפרסומים באתר מיועדים להחצין ולשמש אמצעי לפרסום מידע של מרכזי העמותה וצדדים שלישיים. העמותה נוקטת מאמצעים להבטיח את עדכניות ונכונות המידע. בכל מקרה של סתירה בין המידע שמתפרסם באתר לבין: רישומי או פרסומי מרכזי העמותה, פרסומיים רשמים של העמותה, או פרסומי צדדים שלישיים, יגברו הפרסומים הרשמיים, פרסומי מרכזי העמותה או פרסומי צדדים שלישיים.

 

תכנים משמעם - כל תוכן מכל מין וסוג שהוא בכל צורת ביטוי שהיא ובכל צורת שימור שהיא, לרבות: תוכן מילולי, מספרי, איורי, חזותי, קולי, אור- קולי (audio visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פרוטוקול, מאגר נתונים, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

שימושים באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד. אין להשתמש באתר ולרבות בתכנים שבו בכל אופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של העמותה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התכנים שבאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש ולהפריע לשימושם באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 • אין להיכנס לחלקים סגורים באתר למי שאינו מורשה לגשת לאיזורים אלו.
 • אין להירשם לאתר תחת שם של אחר. במקרה של רישום לחוגים או פעילויות אחרות המצריכות רישום מותר למשתמש המבצע הרישום ("הרושם") לרשום נרשמים שאינם הרושם, אולם הרושם הוא האחראי לנכונות כל הפרטים אותם הוא מוסר ולקיום כל יתר התנאים הנוגעים לרישום.
 • אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
 • אין לפרסם כל תוכן (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור או כל מעשה או מחדל אחר ההופך הפרסום לבלתי חוקי.
 • אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה או פוגע.
 • אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, הרשמה, גישה וכו' תחת זהות של אחר.
 • אין לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של העמותה או לפגוע בשמה הטוב.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרות גלויות או סמויות ('Frames').
 • למעט שימוש מקובל בדפדפנים, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר, המחסירים מהם או המוסיפים להם תכנים.

זמינות ותקינות האתר

הגם שננקטים מאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר, אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות וכו') עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. העמותה אינה והיא לא תהיה אחראית לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.

 

האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב אישי המחובר לרשת האינטרנט. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון: מחשב כף יד וכו'), אולם אין העמותה מתחייבת כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

 

שינויים באתר

העמותה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות האתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר, מראהו ועיצובו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

קישורים מהאתר ולאתר

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של העמותה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט.

 

לעמותה אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר, היא אינה עריבה לנכונותם, עדכניותם, תקינותם, אמינותם או לרבות להיעדר גורמים מפגעים בהם. העמותה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים.

 

כל עוד לא הודיעה העמותה אחרת, ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר למעט מאתרים אסורים. העמותה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי הימורים, אתרים הכוללים פורונוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, אתרים העוסקים או המעודדים פעילות מנוגדת לחוק.

 

העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכני האתר בכל דרך אחרת (ככל והעמותה תתיר לעשות כן). הנך נושא באחריות מלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. העדר אחריות לעמותה

האתר על תכניו ושירותיו מוצע לשימוש כפי שהוא (AS IS). הגם שהעמותה נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, פעילותו השוטפת ללא הפרעות ותקינות הכלים והתכנים (לרבות המידע והשירותים) שבו, לרבות מניעת חדירת גורמי מפגעים ומניעת נפילת מידע בידי צדדים שלישיים, אין ביכולתה של העמותה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות.

 

למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור למניעת הפרעות, תקלות או שיבושים, העמותה אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אחריות אחרת) לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ"ב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר לרבות בכלים, בתכנים או בשירותים השונים שבו.

 

חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורם בצדדים שלישיים. העמותה אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.

היה ועל אף האמור יקבע בידי ערכה מוסמכת כי לעמותה אחריות לנזק או הוצאה שנגרמו, תהיה אחריות העמותה מוגבלת אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים שלא יעלה על 50 ₪ לאירוע המקים אחריות כאמור.

 

מסירת פרטים

הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם גישה לחלקים בהם ברצונך לבצע רכישות, הזמנות או פניות באמצעות האתר כרוכים במסירת פרטים. אינך חייב למסור את פרטיך אלא שאז יתכן ולא תוכל לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים. באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים. יש להימנע ממסירת מידע אישי שלא נתבקש.

 

העמותה מטפלת במידע האישי הנמסר לה כמפורט במדיניות הפרטיות.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על תכניו (ולרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסטואלי, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא) הינם קניינה הבלעדי של העמותה (או מי מטעמה, לרבות צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר, או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה.

 

סימני מסחר

כל סימני ושמות המסחר של העמותה ושל צדדים שלישיים הקשורים עימה, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי או קניינם של צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם, ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת העמותה.

 

מדיניות פרטיות

העמותה מכבדת את פרטיות הגולשים. מדיניות הפרטיות העדכנית מתפרסמת באתר בכתובת __________, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מעת לעת.

אחריות לקיום התנאים

הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש, או במקרה של דרישה טענה או תביעת צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

דין ומקום השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט במחוז תל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם האתר והשימוש בו.

 

הדפסשלח לחבר
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד